0

ბათუმში მოქმედი ორგანიზაცია ჯანმომ სამაგალითო მოდელად აღიარა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ქართული რეალობისთვის უპრეცენდენტო გადაწყვეტილება მიიღო და შშმ პირთა დეინსტიტუციონალიზაციაზე მომუშავე ქართული ორგანიზაციის სერვისები სანიმუშო მოდელად შეაფასა. „ხელი ...