0

ბათუმში მოქმედი ორგანიზაცია ჯანმომ სამაგალითო მოდელად აღიარა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ქართული რეალობისთვის უპრეცენდენტო გადაწყვეტილება მიიღო და შშმ პირთა დეინსტიტუციონალიზაციაზე მომუშავე ქართული ორგანიზაციის სერვისები სანიმუშო მოდელად შეაფასა. „ხელი ...

0

ცესკო ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლებს მიმართავს შეარჩიონ ადაპტირებული საარჩევნო უბანი

მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლები უფლებამოსილი არიან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ...